Solončak

Z KPP - wiki
Přejít na: navigace, hledání

Vyskytují se v nejsušších a nejteplejších našich oblastech jižní Moravy. Jsou to zemědělsky nevyužívané půdy s řídkou vegetací halofytů. Vyskytují se mezi lužními půdami a LPsk a LPsc, především v bezodtokových depresích s blízkou hladinou silně mineralizovaných podzemních vod. Dále se mohou vyskytovat v bezodtokých depresích na residuálně sulfátově zasolených substrátech.

Geneze půdního typu

K akumulaci rozpustných solí dochází v podmínkách výpotního vodního režimu při vysoké hladině silně mineralizovaných podzemních vod. Dochází tak k hromadění rozpustných solí v profilu, zejména při povrchu půdy. Při vysokém obsahu solí se udržuje pouze řídká halofytní vegetace a nedochází proto k výraznější akumulaci humusu (1–⁠2 %).
Pokud není Na+ v sorpčním komplexu, podmiňuje vysoký obsah solí koagulaci koloidů, které nejeví migraci. Je-li sodík v půdním roztoku ve formě chloridů a sulfátů, dochází jen k slabému nasycování sorpčního komplexu iontem Na+, neboť se netvoří nerozpustné produkty reakce. K výraznějšímu nasycení dochází tu pouze při silném kolísání hladiny podzemní vody a střídání period vzlínání a vyluhování solí. Nejsilnější je nasycování sorpčního komplexu sodíkem, je-li přítomen v roztoku jako uhličitan sodný. Vzhledem k vytváření slabě rozpustných CaCO3 a MgCO3 proběhne reakce až téměř do konce. K silnému nasycení Na+ a peptizaci koloidů dochází tak již ve stadiu solončaku (solončak soloncovaný).

Charakteristika hlavních představitelů

Solončak typický –⁠ SK

Solončak typický obsahuje při povrchu více než 1–⁠3 % rozpustných solí. Půdní reakce u sulfátových solončaků kolem pH 8.0, u chloridových vyšší, nejvyšší u sodových –⁠ přes pH 9.5. Pod málo mocným humusovým horizontem (1–⁠2 % humusu) glejovým procesem ovlivněný substrát. Podzemní voda v hloubce 0,5–⁠1,0 m silně mineralizovaná.
Stratigrafie: h sa ca, PG sa ca, PG (sa) ca

Solončak soloncovaný –⁠ SKsc

Solončak soloncovaný obsahuje zvýšený obsah Na+ (nad 10 %) v sorpčním komplexu při vysokém obsahu rozpustných solí. Vytváří se nepříznivá struktura v důsledku peptizace koloidů.
Stratigrafie: h ina sa ca, P(G) (sa) ca