Rašeliništní půda

Z KPP - wiki
Přejít na: navigace, hledání

Vytvářejí se na organogenních substrátech –⁠ rašelinách, vzniklých zarůstáním vodních nádrží. Jejich aktivací a osídlením vegetací se vytváří v povrchových vrstvách rašeliništní půda. (Jinak mohou vznikat z glejových a lužních zrašelinělých půd při narůstání hydromorfismu.)

Dále se vyčleňuje:

  • slatinná rašeliništní půda,
  • vrchovištní rašeliništní půda,
  • přechodná rašeliništní půda.