Rašeliništní půda

Z KPP - wiki
Verze z 12. 11. 2020, 17:42, kterou vytvořil Miroslav.drozen (diskuse | příspěvky)
(rozdíl) ← Starší verze | zobrazit aktuální verzi (rozdíl) | Novější verze → (rozdíl)
Přejít na: navigace, hledání

Vytvářejí se na organogenních substrátech –⁠ rašelinách, vzniklých zarůstáním vodních nádrží. Jejich aktivací a osídlením vegetací se vytváří v povrchových vrstvách rašeliništní půda. (Jinak mohou vznikat z glejových a lužních zrašelinělých půd při narůstání hydromorfismu.)

Dále se vyčleňuje:

  • slatinná rašeliništní půda,
  • vrchovištní rašeliništní půda,
  • přechodná rašeliništní půda.