Půdotvorné substráty - seznam

Z KPP - wiki
Verze z 10. 3. 2021, 16:32, kterou vytvořil Anna.juricova (diskuse | příspěvky) (Založena nová stránka s textem „====Seznam skupin substrátů==== {| class='wikitable' |- ! Substrát - skupina !! Legenda |- | horniny s vysokým obsahem jedné či více miner…“)
(rozdíl) ← Starší verze | zobrazit aktuální verzi (rozdíl) | Novější verze → (rozdíl)
Přejít na: navigace, hledání

Seznam skupin substrátů

Substrát - skupina Legenda
horniny s vysokým obsahem jedné či více minerálních živin  
sedimenty se středně vysokým obsahem CaCO3  
horniny středně až málo výživné (málo vápnité až nevápnité)  
nevápnité či slabě vápnité kvartérní pokryvy  
svahoviny