Půdní typy - seznam

Z KPP - wiki
Přejít na: navigace, hledání
Půdní typ Označení Legenda
černozem ČM  
hnědozem HM  
illimerizovaná půda IP  
oglejená půda OG  
rendzina RA  
hnědá půda HP  
podzolová půda PZ  
drnová půda DA  
nevyvinutá půda NV  
nivní půda NP  
lužní půda LP  
glejová půda GL  
rašeliništní půda  
antropogenní půda AN  
bažinná půda BA  
drnopodzol DP  
solončak SK  


Signatura Název půdní jednotky
AN antropogenní půda typická
ANg antropogenní půda oglejená
BAr bažinná půda rašeliništní
BA bažinná půda
BAsk bažinná půda solončkovaná
ČMd černozem degradovaná
ČMk černozem karbonátová
ČMl černozem lužní
ČMl(sk) černozem lužní hluboko solončakovaná
ČM černozem typická
ČMld černozem lužní degradovaná
ČMlk černozem lužní karbonátová
ČMsmonice černozem smonice
ČMi černozem illimerizovaná
ČMkl černozem karbonátová lužní
ČM(sk) černozem typická hluboko solončakovaná
ČMh - ČMlsk - ČMsk - ČMlk(sk) - DPi - DP(g) - DP - DG - DA - DA(g) - DAč - DGrš - DAg - DGr - DAl - DA(G) - DAG - DAi - Dač(g) - DGb - DAhg - GLr - GL - GLrš - GLr(sk) - HPp - HPa - HPag - HP - HP(g) - HPg - HPi - HPa(G) - HPa(g) - HPaG - HPi(g) - HPt - HP(G) - HPtg - HPG - HPp(g) - HPt(g) - HPi(G) - HPpG - HPai - HPiG - HPai(g) - HPtan - HPGk - HMig - HMi - HM(g) - HM - HMg - HMč - HMi(g) - HMiG - HMi(G) - HMč(g) - HM(G) - HMG - HM(i)g - HMči(g) - IPg - IP - IPG - IP(G) - IP(g) - LPč - LP - LPk - LPG - LP(sk) - LPGk - LPr - LPsk - LP(G) - LPčk - LPršk - LPk(sk) - LPb - LPG(sk) - LPg - LPan - NV - NPG - NP - NPGk - NPk - NP(G) - NPg - NPi - NPG(sk) - NPk(sk) - NP(sk) - NPGsk - NP(g) - OG - OGb - OGan - PZ - PZ(g) - - RAh(g) - RA - RAh - RA(g) - RAt - RAhg - RAg - RAl - RAt(g) - RAt(G) - RAhG - RAG - RA(G) - RAč rendzina černozemní