Půdní typy - seznam: Porovnání verzí

Z KPP - wiki
Přejít na: navigace, hledání
Řádek 36: Řádek 36:
 
|-
 
|-
 
| solončak || ''SK'' || style='background: #93d3da;'| 
 
| solončak || ''SK'' || style='background: #93d3da;'| 
 +
|}
 +
 +
 +
{| class='wikitable'
 +
|-
 +
! Signatura !! Název půdní jednotky |-
 +
| AN || antropogenní půda typická |-
 +
| ANg || antropogenní půda oglejená |-
 +
| BAr || bažinná půda rašeliništní |-
 +
| BA || bažinná půda |-
 +
| BAsk || bažinná půda solončkovaná |-
 +
| ČMd || černozem degradovaná |-
 +
| ČMk || černozem karbonátová |-
 +
| ČMl || černozem lužní |-
 +
| ČMl(sk) || černozem lužní hluboko solončakovaná |-
 +
| ČM || černozem typická |-
 +
| ČMld || černozem lužní degradovaná |-
 +
| ČMlk || černozem lužní karbonátová |-
 +
| ČMsmonice || černozem smonice |-
 +
| ČMi || černozem illimerizovaná |-
 +
| ČMkl || černozem karbonátová lužní |-
 +
| ČM(sk) || černozem typická hluboko solončakovaná |-
 +
| ČMh || černozem hnědá |-
 +
| ČMlsk || černozem lužní solončakovaná |-
 +
| ČMsk || černozem solončkovaná |-
 +
| ČMlk(sk) || černozem lužní karbonátová hluboko solončakovaná |-
 +
| DPi || drnopodzol illimerizovaný |-
 +
| DP(g) || drnopodzol slabě oglejený |-
 +
| DP || drnopodzol |-
 +
| DG || drnoglejová půda |-
 +
| DA || drnová půda typická |-
 +
| DA(g) || drnová půda slabě oglejená |-
 +
| DAč || drnová půda černozemní |-
 +
| DGrš || drnoglejová půda rašeliništní |-
 +
| DAg || drnová půda oglejená |-
 +
| DGr || drnoglejová půda zrašelinělá |-
 +
| DAl || drnová půda lužní |-
 +
| DA(G) || drnová půda slabě glejová |-
 +
| DAG || drnová půda glejová |-
 +
| DAi || drnová půda illimerizovaná |-
 +
| Dač(g) || drnová půda černozemní slabě oglejená |-
 +
| DGb || drnoglejová půda zbažinělá |-
 +
| DAhg || drnová půda hnědá oglejená |-
 +
| GLr || glejová půda zrašelinělá |-
 +
| GL || glejová půda typická |-
 +
| GLrš || glejová půda rašeliništní |-
 +
| GLr(sk) || glejová půda zrašelinělá solončakovaná |-
 +
| HPp || hnědá půda podzolovaná |-
 +
| HPa || hnědá půda kyselá (nenasycená) |-
 +
| HPag || hnědá půda kyselá oglejená |-
 +
| HP || hnědá půda typická (nasycená) |-
 +
| HP(g) || hnědá půda typická slabě oglejená |-
 +
| HPg || hnědá půda oglejená |-
 +
| HPi || hnědá půda illimerizovaná |-
 +
| HPa(G) || hnědá půda kyselá slabě glejová |-
 +
| HPa(g) || hnědá půda kyselá slabě oglejená |-
 +
| HPaG || hnědá půda kyselá glejová |-
 +
| HPi(g) || hnědá půda illimerizovaná slabě oglejená |-
 +
| HPt || hnědá půda tmavá eutrofní |-
 +
| HP(G) || hnědá půda typická slabě glejová |-
 +
| HPtg || hnědá půda tmavá eutrofní oglejená |-
 +
| HPG || hnědá půda glejová |-
 +
| HPp(g) || hnědá půda podzolovaná slabě oglejená |-
 +
| HPt(g) || hnědá půda tmavá eutrofní slabě oglejená |-
 +
| HPi(G) || hnědá půda illimerizovaná slabě glejová |-
 +
| HPpG || hnědá půda podzolovaná glejová |-
 +
| HPai || hnědá půda kyselá illimerizovaná |-
 +
| HPiG || hnědá půda illimerizovaná glejová |-
 +
| HPai(g) || hnědá půda kyselá illimerizovaná slabě oglejená |-
 +
| HPtan || hnědá půda tmavá antropogenní |-
 +
| HPGk || hnědá půda glejová karbonátová |-
 +
| HMig || hnědozem illimerizovaná oglejená |-
 +
| HMi || hnědozem illimerizovaná |-
 +
| HM(g) || hnědozem slabě oglejená |-
 +
| HM || hnědozem typická |-
 +
| HMg || hnědozem oglejená |-
 +
| HMč || hnědozem černozemní |-
 +
| HMi(g) || hnědozem illimerizovaná slabě oglejená |-
 +
| HMiG || hnědozem illimerizovaná glejová |-
 +
| HMi(G) || hnědozem illimerizovaná slabě glejová |-
 +
| HMč(g) || hnědozem černozemní slabě oglejená |-
 +
| HM(G) || hnědozem slabě glejová |-
 +
| HMG || hnědozem glejová |-
 +
| HM(i)g || hnědozem slabě illimerizovaná oglejená |-
 +
| HMči(g) || hnědozem černozemní illimerizovaná slabě oglejená |-
 +
| IPg || illimerizovaná půda oglejená |-
 +
| IP || illimerizovaná půda typická |-
 +
| IPG || illimerizovaná půda glejová |-
 +
| IP(G) || illimerizovaná půda slabě glejová |-
 +
| IP(g) || illimerizovaná půda typická slabě oglejená |-
 +
| LPč || lužní půda černozemní |-
 +
| LP || lužní půda typická |-
 +
| LPk || lužní půda karbonátová |-
 +
| LPG || lužní půda glejová |-
 +
| LP(sk) || lužní půda slabě solončakovaná |-
 +
| LPGk || lužní půda glejová karbonátová |-
 +
| LPr || lužní půda zrašelinělá |-
 +
| LPsk || lužní půda solončkovaná |-
 +
| LP(G) || lužní půda slabě glejová |-
 +
| LPčk || lužní půda černozemní  karbonátová |-
 +
| LPršk || lužní půda rašeliništní karbonátová |-
 +
| LPk(sk) || lužní půda karbonátová hluboko solončakovaná |-
 +
| LPb || lužní půda zbažinělá |-
 +
| LPG(sk) || lužní půda glejová hluboko solončakovaná |-
 +
| LPg || lužní půda oglejená |-
 +
| LPan || lužní půda antropogenní |-
 +
| NV || nevyvinutá půda typická |-
 +
| NPG || nivní půda glejová |-
 +
| NP || nivní půda typická |-
 +
| NPGk || nivní půda glejová karbonátová |-
 +
| NPk || nivní půda karbonátová |-
 +
| NP(G) || nivní půda slabě glejová |-
 +
| NPg || nivní půda oglejená |-
 +
| NPi || nivní půda illimerizovaná |-
 +
| NPG(sk) || nivní půda glejová hluboko solončakovaná |-
 +
| NPk(sk) || nivní půda karbonátová hluboko solončakovaná |-
 +
| NP(sk) || nivní půda hluboko solončakovaná |-
 +
| NPGsk || nivní půda glejová solončakovaná |-
 +
| NP(g) || nivní půda slabě oglejená |-
 +
| OG || oglejená půda typická |-
 +
| OGb || oglejená půda zbažinělá |-
 +
| OGan || oglejená půda antropogenní |-
 +
| PZ || podzolová půda typická |-
 +
| PZ(g) || podzolová půda slabě oglejená |-
 +
| RŠ || rašeliništní půda typická |-
 +
| RAh(g) || rendzina hnědá slabě oglejená |-
 +
| RA || rendzina typická |-
 +
| RAh || rendzina hnědá |-
 +
| RA(g) || rendzina slabě oglejená |-
 +
| RAt || rendzina tmavá |-
 +
| RAhg || rendzina hnědá oglejená |-
 +
| RAg || rendzina oglejená |-
 +
| RAl || rendzina lužní |-
 +
| RAt(g) || rendzina tmavá slabě oglejená |-
 +
| RAt(G) || rendzina tmavá slabě glejová |-
 +
| RAhG || rendzina hnědá glejová |-
 +
| RAG || rendzina glejová |-
 +
| RA(G) || rendzina slabě glejová |-
 +
| RAč || rendzina černozemní
 
|}
 
|}

Verze z 10. 3. 2021, 15:14

Půdní typ Označení Legenda
černozem ČM  
hnědozem HM  
illimerizovaná půda IP  
oglejená půda OG  
rendzina RA  
hnědá půda HP  
podzolová půda PZ  
drnová půda DA  
nevyvinutá půda NV  
nivní půda NP  
lužní půda LP  
glejová půda GL  
rašeliništní půda  
antropogenní půda AN  
bažinná půda BA  
drnopodzol DP  
solončak SK  


Signatura - AN - ANg - BAr - BA - BAsk - ČMd - ČMk - ČMl - ČMl(sk) - ČM - ČMld - ČMlk - ČMsmonice - ČMi - ČMkl - ČM(sk) - ČMh - ČMlsk - ČMsk - ČMlk(sk) - DPi - DP(g) - DP - DG - DA - DA(g) - DAč - DGrš - DAg - DGr - DAl - DA(G) - DAG - DAi - Dač(g) - DGb - DAhg - GLr - GL - GLrš - GLr(sk) - HPp - HPa - HPag - HP - HP(g) - HPg - HPi - HPa(G) - HPa(g) - HPaG - HPi(g) - HPt - HP(G) - HPtg - HPG - HPp(g) - HPt(g) - HPi(G) - HPpG - HPai - HPiG - HPai(g) - HPtan - HPGk - HMig - HMi - HM(g) - HM - HMg - HMč - HMi(g) - HMiG - HMi(G) - HMč(g) - HM(G) - HMG - HM(i)g - HMči(g) - IPg - IP - IPG - IP(G) - IP(g) - LPč - LP - LPk - LPG - LP(sk) - LPGk - LPr - LPsk - LP(G) - LPčk - LPršk - LPk(sk) - LPb - LPG(sk) - LPg - LPan - NV - NPG - NP - NPGk - NPk - NP(G) - NPg - NPi - NPG(sk) - NPk(sk) - NP(sk) - NPGsk - NP(g) - OG - OGb - OGan - PZ - PZ(g) - - RAh(g) - RA - RAh - RA(g) - RAt - RAhg - RAg - RAl - RAt(g) - RAt(G) - RAhG - RAG - RA(G) - RAč rendzina černozemní