Půdní typy - seznam: Porovnání verzí

Z KPP - wiki
Přejít na: navigace, hledání
(Založena nová stránka s textem „{| class='wikitable' |- ! Půdní typ !! Označení !! Legenda |- | černozem || ''ČM'' || style='background: #545454;'|  |- | h…“)
 
 
(Není zobrazeno 5 mezilehlých verzí od stejného uživatele.)
Řádek 11: Řádek 11:
 
| oglejená půda || ''OG'' || style='background: #9c9a44;'| 
 
| oglejená půda || ''OG'' || style='background: #9c9a44;'| 
 
|-
 
|-
| rendzina || ''RA'' || style='background: #a75d96;'| 
+
| rendzina || ''RA'' || style='background: #ff7c01;'| 
 
|-
 
|-
 
| hnědá půda || ''HP'' || style='background: #b07755;'| 
 
| hnědá půda || ''HP'' || style='background: #b07755;'| 
Řádek 26: Řádek 26:
 
|-
 
|-
 
| glejová půda || ''GL'' || style='background: #62c1ae;'| 
 
| glejová půda || ''GL'' || style='background: #62c1ae;'| 
 +
|-
 +
| rašeliništní půda || ''RŠ''|| style='background: #8f8f78;'| 
 
|-
 
|-
 
| antropogenní půda || ''AN'' || style='background: #ff0127;'| 
 
| antropogenní půda || ''AN'' || style='background: #ff0127;'| 
Řádek 34: Řádek 36:
 
|-
 
|-
 
| solončak || ''SK'' || style='background: #93d3da;'| 
 
| solončak || ''SK'' || style='background: #93d3da;'| 
 +
|}
 +
 +
 +
====Seznam půdních subtypů a variet====
 +
{| class='wikitable'
 +
|-
 +
! Signatura !! Název půdní jednotky
 +
|-
 +
| AN || antropogenní půda typická
 +
|-
 +
| ANg || antropogenní půda oglejená
 +
|-
 +
| BAr || bažinná půda rašeliništní
 +
|-
 +
| BA || bažinná půda
 +
|-
 +
| BAsk || bažinná půda solončkovaná
 +
|-
 +
| ČMd || černozem degradovaná
 +
|-
 +
| ČMk || černozem karbonátová
 +
|-
 +
| ČMl || černozem lužní
 +
|-
 +
| ČMl(sk) || černozem lužní hluboko solončakovaná
 +
|-
 +
| ČM || černozem typická
 +
|-
 +
| ČMld || černozem lužní degradovaná
 +
|-
 +
| ČMlk || černozem lužní karbonátová
 +
|-
 +
| ČMsmonice || černozem smonice
 +
|-
 +
| ČMi || černozem illimerizovaná
 +
|-
 +
| ČMkl || černozem karbonátová lužní
 +
|-
 +
| ČM(sk) || černozem typická hluboko solončakovaná
 +
|-
 +
| ČMh || černozem hnědá
 +
|-
 +
| ČMlsk || černozem lužní solončakovaná
 +
|-
 +
| ČMsk || černozem solončkovaná
 +
|-
 +
| ČMlk(sk) || černozem lužní karbonátová hluboko solončakovaná
 +
|-
 +
| DPi || drnopodzol illimerizovaný
 +
|-
 +
| DP(g) || drnopodzol slabě oglejený
 +
|-
 +
| DP || drnopodzol
 +
|-
 +
| DG || drnoglejová půda
 +
|-
 +
| DA || drnová půda typická
 +
|-
 +
| DA(g) || drnová půda slabě oglejená
 +
|-
 +
| DAč || drnová půda černozemní
 +
|-
 +
| DGrš || drnoglejová půda rašeliništní
 +
|-
 +
| DAg || drnová půda oglejená
 +
|-
 +
| DGr || drnoglejová půda zrašelinělá
 +
|-
 +
| DAl || drnová půda lužní
 +
|-
 +
| DA(G) || drnová půda slabě glejová
 +
|-
 +
| DAG || drnová půda glejová
 +
|-
 +
| DAi || drnová půda illimerizovaná
 +
|-
 +
| Dač(g) || drnová půda černozemní slabě oglejená
 +
|-
 +
| DGb || drnoglejová půda zbažinělá
 +
|-
 +
| DAhg || drnová půda hnědá oglejená
 +
|-
 +
| GLr || glejová půda zrašelinělá
 +
|-
 +
| GL || glejová půda typická
 +
|-
 +
| GLrš || glejová půda rašeliništní
 +
|-
 +
| GLr(sk) || glejová půda zrašelinělá solončakovaná
 +
|-
 +
| HPp || hnědá půda podzolovaná
 +
|-
 +
| HPa || hnědá půda kyselá (nenasycená)
 +
|-
 +
| HPag || hnědá půda kyselá oglejená
 +
|-
 +
| HP || hnědá půda typická (nasycená)
 +
|-
 +
| HP(g) || hnědá půda typická slabě oglejená
 +
|-
 +
| HPg || hnědá půda oglejená
 +
|-
 +
| HPi || hnědá půda illimerizovaná
 +
|-
 +
| HPa(G) || hnědá půda kyselá slabě glejová
 +
|-
 +
| HPa(g) || hnědá půda kyselá slabě oglejená
 +
|-
 +
| HPaG || hnědá půda kyselá glejová
 +
|-
 +
| HPi(g) || hnědá půda illimerizovaná slabě oglejená
 +
|-
 +
| HPt || hnědá půda tmavá eutrofní
 +
|-
 +
| HP(G) || hnědá půda typická slabě glejová
 +
|-
 +
| HPtg || hnědá půda tmavá eutrofní oglejená
 +
|-
 +
| HPG || hnědá půda glejová
 +
|-
 +
| HPp(g) || hnědá půda podzolovaná slabě oglejená
 +
|-
 +
| HPt(g) || hnědá půda tmavá eutrofní slabě oglejená
 +
|-
 +
| HPi(G) || hnědá půda illimerizovaná slabě glejová
 +
|-
 +
| HPpG || hnědá půda podzolovaná glejová
 +
|-
 +
| HPai || hnědá půda kyselá illimerizovaná
 +
|-
 +
| HPiG || hnědá půda illimerizovaná glejová
 +
|-
 +
| HPai(g) || hnědá půda kyselá illimerizovaná slabě oglejená
 +
|-
 +
| HPtan || hnědá půda tmavá antropogenní
 +
|-
 +
| HPGk || hnědá půda glejová karbonátová
 +
|-
 +
| HMig || hnědozem illimerizovaná oglejená
 +
|-
 +
| HMi || hnědozem illimerizovaná
 +
|-
 +
| HM(g) || hnědozem slabě oglejená
 +
|-
 +
| HM || hnědozem typická
 +
|-
 +
| HMg || hnědozem oglejená
 +
|-
 +
| HMč || hnědozem černozemní
 +
|-
 +
| HMi(g) || hnědozem illimerizovaná slabě oglejená
 +
|-
 +
| HMiG || hnědozem illimerizovaná glejová
 +
|-
 +
| HMi(G) || hnědozem illimerizovaná slabě glejová
 +
|-
 +
| HMč(g) || hnědozem černozemní slabě oglejená
 +
|-
 +
| HM(G) || hnědozem slabě glejová
 +
|-
 +
| HMG || hnědozem glejová
 +
|-
 +
| HM(i)g || hnědozem slabě illimerizovaná oglejená
 +
|-
 +
| HMči(g) || hnědozem černozemní illimerizovaná slabě oglejená
 +
|-
 +
| IPg || illimerizovaná půda oglejená
 +
|-
 +
| IP || illimerizovaná půda typická
 +
|-
 +
| IPG || illimerizovaná půda glejová
 +
|-
 +
| IP(G) || illimerizovaná půda slabě glejová
 +
|-
 +
| IP(g) || illimerizovaná půda typická slabě oglejená
 +
|-
 +
| LPč || lužní půda černozemní
 +
|-
 +
| LP || lužní půda typická
 +
|-
 +
| LPk || lužní půda karbonátová
 +
|-
 +
| LPG || lužní půda glejová
 +
|-
 +
| LP(sk) || lužní půda slabě solončakovaná
 +
|-
 +
| LPGk || lužní půda glejová karbonátová
 +
|-
 +
| LPr || lužní půda zrašelinělá
 +
|-
 +
| LPsk || lužní půda solončkovaná
 +
|-
 +
| LP(G) || lužní půda slabě glejová
 +
|-
 +
| LPčk || lužní půda černozemní  karbonátová
 +
|-
 +
| LPršk || lužní půda rašeliništní karbonátová
 +
|-
 +
| LPk(sk) || lužní půda karbonátová hluboko solončakovaná
 +
|-
 +
| LPb || lužní půda zbažinělá
 +
|-
 +
| LPG(sk) || lužní půda glejová hluboko solončakovaná
 +
|-
 +
| LPg || lužní půda oglejená
 +
|-
 +
| LPan || lužní půda antropogenní
 +
|-
 +
| NV || nevyvinutá půda typická
 +
|-
 +
| NPG || nivní půda glejová
 +
|-
 +
| NP || nivní půda typická
 +
|-
 +
| NPGk || nivní půda glejová karbonátová
 +
|-
 +
| NPk || nivní půda karbonátová
 +
|-
 +
| NP(G) || nivní půda slabě glejová
 +
|-
 +
| NPg || nivní půda oglejená
 +
|-
 +
| NPi || nivní půda illimerizovaná
 +
|-
 +
| NPG(sk) || nivní půda glejová hluboko solončakovaná
 +
|-
 +
| NPk(sk) || nivní půda karbonátová hluboko solončakovaná
 +
|-
 +
| NP(sk) || nivní půda hluboko solončakovaná
 +
|-
 +
| NPGsk || nivní půda glejová solončakovaná
 +
|-
 +
| NP(g) || nivní půda slabě oglejená
 +
|-
 +
| OG || oglejená půda typická
 +
|-
 +
| OGb || oglejená půda zbažinělá
 +
|-
 +
| OGan || oglejená půda antropogenní
 +
|-
 +
| PZ || podzolová půda typická
 +
|-
 +
| PZ(g) || podzolová půda slabě oglejená
 +
|-
 +
| RŠ || rašeliništní půda typická
 +
|-
 +
| RAh(g) || rendzina hnědá slabě oglejená
 +
|-
 +
| RA || rendzina typická
 +
|-
 +
| RAh || rendzina hnědá
 +
|-
 +
| RA(g) || rendzina slabě oglejená
 +
|-
 +
| RAt || rendzina tmavá
 +
|-
 +
| RAhg || rendzina hnědá oglejená
 +
|-
 +
| RAg || rendzina oglejená
 +
|-
 +
| RAl || rendzina lužní
 +
|-
 +
| RAt(g) || rendzina tmavá slabě oglejená
 +
|-
 +
| RAt(G) || rendzina tmavá slabě glejová
 +
|-
 +
| RAhG || rendzina hnědá glejová
 +
|-
 +
| RAG || rendzina glejová
 +
|-
 +
| RA(G) || rendzina slabě glejová
 +
|-
 +
| RAč || rendzina černozemní
 
|}
 
|}

Aktuální verze z 10. 3. 2021, 15:29

Půdní typ Označení Legenda
černozem ČM  
hnědozem HM  
illimerizovaná půda IP  
oglejená půda OG  
rendzina RA  
hnědá půda HP  
podzolová půda PZ  
drnová půda DA  
nevyvinutá půda NV  
nivní půda NP  
lužní půda LP  
glejová půda GL  
rašeliništní půda  
antropogenní půda AN  
bažinná půda BA  
drnopodzol DP  
solončak SK  


Seznam půdních subtypů a variet

Signatura Název půdní jednotky
AN antropogenní půda typická
ANg antropogenní půda oglejená
BAr bažinná půda rašeliništní
BA bažinná půda
BAsk bažinná půda solončkovaná
ČMd černozem degradovaná
ČMk černozem karbonátová
ČMl černozem lužní
ČMl(sk) černozem lužní hluboko solončakovaná
ČM černozem typická
ČMld černozem lužní degradovaná
ČMlk černozem lužní karbonátová
ČMsmonice černozem smonice
ČMi černozem illimerizovaná
ČMkl černozem karbonátová lužní
ČM(sk) černozem typická hluboko solončakovaná
ČMh černozem hnědá
ČMlsk černozem lužní solončakovaná
ČMsk černozem solončkovaná
ČMlk(sk) černozem lužní karbonátová hluboko solončakovaná
DPi drnopodzol illimerizovaný
DP(g) drnopodzol slabě oglejený
DP drnopodzol
DG drnoglejová půda
DA drnová půda typická
DA(g) drnová půda slabě oglejená
DAč drnová půda černozemní
DGrš drnoglejová půda rašeliništní
DAg drnová půda oglejená
DGr drnoglejová půda zrašelinělá
DAl drnová půda lužní
DA(G) drnová půda slabě glejová
DAG drnová půda glejová
DAi drnová půda illimerizovaná
Dač(g) drnová půda černozemní slabě oglejená
DGb drnoglejová půda zbažinělá
DAhg drnová půda hnědá oglejená
GLr glejová půda zrašelinělá
GL glejová půda typická
GLrš glejová půda rašeliništní
GLr(sk) glejová půda zrašelinělá solončakovaná
HPp hnědá půda podzolovaná
HPa hnědá půda kyselá (nenasycená)
HPag hnědá půda kyselá oglejená
HP hnědá půda typická (nasycená)
HP(g) hnědá půda typická slabě oglejená
HPg hnědá půda oglejená
HPi hnědá půda illimerizovaná
HPa(G) hnědá půda kyselá slabě glejová
HPa(g) hnědá půda kyselá slabě oglejená
HPaG hnědá půda kyselá glejová
HPi(g) hnědá půda illimerizovaná slabě oglejená
HPt hnědá půda tmavá eutrofní
HP(G) hnědá půda typická slabě glejová
HPtg hnědá půda tmavá eutrofní oglejená
HPG hnědá půda glejová
HPp(g) hnědá půda podzolovaná slabě oglejená
HPt(g) hnědá půda tmavá eutrofní slabě oglejená
HPi(G) hnědá půda illimerizovaná slabě glejová
HPpG hnědá půda podzolovaná glejová
HPai hnědá půda kyselá illimerizovaná
HPiG hnědá půda illimerizovaná glejová
HPai(g) hnědá půda kyselá illimerizovaná slabě oglejená
HPtan hnědá půda tmavá antropogenní
HPGk hnědá půda glejová karbonátová
HMig hnědozem illimerizovaná oglejená
HMi hnědozem illimerizovaná
HM(g) hnědozem slabě oglejená
HM hnědozem typická
HMg hnědozem oglejená
HMč hnědozem černozemní
HMi(g) hnědozem illimerizovaná slabě oglejená
HMiG hnědozem illimerizovaná glejová
HMi(G) hnědozem illimerizovaná slabě glejová
HMč(g) hnědozem černozemní slabě oglejená
HM(G) hnědozem slabě glejová
HMG hnědozem glejová
HM(i)g hnědozem slabě illimerizovaná oglejená
HMči(g) hnědozem černozemní illimerizovaná slabě oglejená
IPg illimerizovaná půda oglejená
IP illimerizovaná půda typická
IPG illimerizovaná půda glejová
IP(G) illimerizovaná půda slabě glejová
IP(g) illimerizovaná půda typická slabě oglejená
LPč lužní půda černozemní
LP lužní půda typická
LPk lužní půda karbonátová
LPG lužní půda glejová
LP(sk) lužní půda slabě solončakovaná
LPGk lužní půda glejová karbonátová
LPr lužní půda zrašelinělá
LPsk lužní půda solončkovaná
LP(G) lužní půda slabě glejová
LPčk lužní půda černozemní karbonátová
LPršk lužní půda rašeliništní karbonátová
LPk(sk) lužní půda karbonátová hluboko solončakovaná
LPb lužní půda zbažinělá
LPG(sk) lužní půda glejová hluboko solončakovaná
LPg lužní půda oglejená
LPan lužní půda antropogenní
NV nevyvinutá půda typická
NPG nivní půda glejová
NP nivní půda typická
NPGk nivní půda glejová karbonátová
NPk nivní půda karbonátová
NP(G) nivní půda slabě glejová
NPg nivní půda oglejená
NPi nivní půda illimerizovaná
NPG(sk) nivní půda glejová hluboko solončakovaná
NPk(sk) nivní půda karbonátová hluboko solončakovaná
NP(sk) nivní půda hluboko solončakovaná
NPGsk nivní půda glejová solončakovaná
NP(g) nivní půda slabě oglejená
OG oglejená půda typická
OGb oglejená půda zbažinělá
OGan oglejená půda antropogenní
PZ podzolová půda typická
PZ(g) podzolová půda slabě oglejená
rašeliništní půda typická
RAh(g) rendzina hnědá slabě oglejená
RA rendzina typická
RAh rendzina hnědá
RA(g) rendzina slabě oglejená
RAt rendzina tmavá
RAhg rendzina hnědá oglejená
RAg rendzina oglejená
RAl rendzina lužní
RAt(g) rendzina tmavá slabě oglejená
RAt(G) rendzina tmavá slabě glejová
RAhG rendzina hnědá glejová
RAG rendzina glejová
RA(G) rendzina slabě glejová
RAč rendzina černozemní