Půdní typy - seznam: Porovnání verzí

Z KPP - wiki
Přejít na: navigace, hledání
(Založena nová stránka s textem „{| class='wikitable' |- ! Půdní typ !! Označení !! Legenda |- | černozem || ''ČM'' || style='background: #545454;'|  |- | h…“)
 
Řádek 26: Řádek 26:
 
|-
 
|-
 
| glejová půda || ''GL'' || style='background: #62c1ae;'| 
 
| glejová půda || ''GL'' || style='background: #62c1ae;'| 
 +
|-
 +
| rašeliništní půda || ''RŠ''|| style='background: #8f8f78;'| 
 
|-
 
|-
 
| antropogenní půda || ''AN'' || style='background: #ff0127;'| 
 
| antropogenní půda || ''AN'' || style='background: #ff0127;'| 

Verze z 10. 3. 2021, 14:52

Půdní typ Označení Legenda
černozem ČM  
hnědozem HM  
illimerizovaná půda IP  
oglejená půda OG  
rendzina RA  
hnědá půda HP  
podzolová půda PZ  
drnová půda DA  
nevyvinutá půda NV  
nivní půda NP  
lužní půda LP  
glejová půda GL  
rašeliništní půda  
antropogenní půda AN  
bažinná půda BA  
drnopodzol DP  
solončak SK