Historie verzí stránky „O komplexním průzkumu půd“

Přejít na: navigace, hledání

(teď) = rozdíly oproti nynější verzi, (předchozí) = rozdíly oproti předchozí verzi, m = malá editace

  • (teď | předchozí) 4. 9. 2020, 07:35Admin (diskuse | příspěvky). . (7 161 bajtů) (+7 161). . (Založena nová stránka s textem „== O Komplexním průzkumu půd == Z celkové výměry ČR tvořil v době zpracování Komplexního průzkumu půd zemědělský půdní fond (ZPF) 56,7 %…“)