Nevyvinutá půda

Z KPP - wiki
Přejít na: navigace, hledání

Vyskytuje se převážně ve svažitých terénech od nižších až do vysokohorských poloh, v komplexech s dalšími různými typy. Pro zemědělskou výrobu méně vhodné, jen pod trvalými travními porosty.

Vznik půdního typu

V důsledku nepříznivých klimatických podmínek či silného smyvu na prudkých svazích, event. z obou příčin, nedochází k hromadění produktů zvětrávání větší mocnosti. Tvorba jílu probíhá pouze při povrchu půdy (5–⁠20 cm) –⁠ v humusovém (drnovém) horizontu s vysokým obsahem skeletu, případně proniká do puklin mezi úlomky pevné horniny.

Nevyvinuté půdy se již dále nevydělují.