Nevyvinutá půda

Z KPP - wiki
Verze z 4. 11. 2020, 19:01, kterou vytvořil Anna.juricova (diskuse | příspěvky) (Založena nová stránka s textem „Vyskytuje se převážně ve svažitých terénech od nižších až do vysokohorských poloh, v komplexech s dalšími různými typy. Pro zemědělskou v…“)
(rozdíl) ← Starší verze | zobrazit aktuální verzi (rozdíl) | Novější verze → (rozdíl)
Přejít na: navigace, hledání

Vyskytuje se převážně ve svažitých terénech od nižších až do vysokohorských poloh, v komplexech s dalšími různými typy. Pro zemědělskou výrobu méně vhodné, jen pod trvalými travními porosty.

Vznik půdního typu

V důsledku nepříznivých klimatických podmínek či silného smyvu na prudkých svazích event. z obou příčin nedochází k hromadění produktů zvětrávání větší mocnosti. Tvorba jílu probíhá pouze při povrchu půdy (5—20 cm) — v humusovém (drnovém) horizontu s vysokým obsahem skeletu, případně proniká do puklin mezi úlomky pevné horniny.

Nevyvinuté půdy se již dále nevydělují.