Názvoslovný přehled půdních typů: Porovnání verzí

Z KPP - wiki
Přejít na: navigace, hledání
 
(Není zobrazena jedna mezilehlá verze od stejného uživatele.)
Řádek 8: Řádek 8:
 
|RN ranker|| NV nevyvinutá půda (> 50 % skeletu)
 
|RN ranker|| NV nevyvinutá půda (> 50 % skeletu)
 
|-
 
|-
|RZ rendzina|| RA rendzina na pevných horninách (vápencích, dolomitech)
+
|RZ rendzina|| RA [[Rendzina|rendzina]] na pevných horninách (vápencích, dolomitech)
 
|-
 
|-
 
|PR pararendzina|| RA rendziny (na ostatních substrátech)
 
|PR pararendzina|| RA rendziny (na ostatních substrátech)
 
|-
 
|-
|RG regozem|| DA drnová půda HP hnědá půda lehkého rázu
+
|RG regozem|| DA [[drnová půda]] HP hnědá půda lehkého rázu
 
|-
 
|-
|FL fluvizem|| NP nivní půda
+
|FL fluvizem|| NP [[nivní půda]]
 
|-
 
|-
 
|KO koluvizem|| Nebyly doposud mapovány
 
|KO koluvizem|| Nebyly doposud mapovány
Řádek 20: Řádek 20:
 
|SM smonice|| ČM sm černozem smonice
 
|SM smonice|| ČM sm černozem smonice
 
|-
 
|-
|CE černozem|| ČM černozem
+
|CE černozem|| ČM [[černozem]]
 
|-
 
|-
|CC černice|| LP lužní půda
+
|CC černice|| LP [[lužní půda]]
 
|-
 
|-
 
|SE šedozem|| ČMi černozem illimerizovaná
 
|SE šedozem|| ČMi černozem illimerizovaná
 
|-
 
|-
|HN hnědozem|| HM hnědozem
+
|HN hnědozem|| HM [[hnědozem]]
 
|-
 
|-
|LU luvizem|| IP illimerizovaná půda
+
|LU luvizem|| IP [[illimerizovaná půda]]
 
|-
 
|-
|KA kambizem|| HP hnědá půda
+
|KA kambizem|| HP [[hnědá půda]]
 
|-
 
|-
 
|PE pelozem|| HP hnědé půdy velmi těžké zrnitosti na slínech, jílech, případně rendziny na slínech
 
|PE pelozem|| HP hnědé půdy velmi těžké zrnitosti na slínech, jílech, případně rendziny na slínech
Řádek 38: Řádek 38:
 
|KP kryptopodzol|| HPp hnědá půda podzolovaná, rezivá půda
 
|KP kryptopodzol|| HPp hnědá půda podzolovaná, rezivá půda
 
|-
 
|-
|PZ podzol|| PZ podzol
+
|PZ podzol|| PZ [[Podzolová půda|podzol]]
 
|-
 
|-
|PG pseudoglej|| OG oglejená půda
+
|PG pseudoglej|| OG [[oglejená půda]]
 
|-
 
|-
 
|SG stagnoglej|| OGb oglejená půda zbažinělá
 
|SG stagnoglej|| OGb oglejená půda zbažinělá
 
|-
 
|-
|GL glej|| GL glejová půda
+
|GL glej|| GL [[glejová půda]]
 
|-
 
|-
|SK solončak|| SK solončak
+
|SK solončak|| SK [[solončak]]
 
|-
 
|-
|SC solonec|| SC solonec
+
|SC solonec|| SC [[solonec]]
 
|-
 
|-
|OR organozem|| RS rašeliništní půda
+
|OR organozem|| RS [[rašeliništní půda]]
 
|-
 
|-
 
|KU kultizem|| AN antropogenni půda (půdy hluboko přeorané –⁠ rigolované, vinice, chmelnice apod.)
 
|KU kultizem|| AN antropogenni půda (půdy hluboko přeorané –⁠ rigolované, vinice, chmelnice apod.)
Řádek 63: Řádek 63:
 
Němeček J. a kol. Taxonomický klasifikační systém půd ČR, ČZU Praha a VÚMOP Praha, 2001.
 
Němeček J. a kol. Taxonomický klasifikační systém půd ČR, ČZU Praha a VÚMOP Praha, 2001.
  
[[Kategorie: Půdní typy]]
+
[[Category: Půdní typy]]

Aktuální verze z 24. 11. 2020, 12:33

Taxonomická klasifikace půd (2001) Klasifikace dle metodiky KPP (1967)
LI litozem NV nevyvinutá půda
RN ranker NV nevyvinutá půda (> 50 % skeletu)
RZ rendzina RA rendzina na pevných horninách (vápencích, dolomitech)
PR pararendzina RA rendziny (na ostatních substrátech)
RG regozem DA drnová půda HP hnědá půda lehkého rázu
FL fluvizem NP nivní půda
KO koluvizem Nebyly doposud mapovány
SM smonice ČM sm černozem smonice
CE černozem ČM černozem
CC černice LP lužní půda
SE šedozem ČMi černozem illimerizovaná
HN hnědozem HM hnědozem
LU luvizem IP illimerizovaná půda
KA kambizem HP hnědá půda
PE pelozem HP hnědé půdy velmi těžké zrnitosti na slínech, jílech, případně rendziny na slínech
AD andozem -
KP kryptopodzol HPp hnědá půda podzolovaná, rezivá půda
PZ podzol PZ podzol
PG pseudoglej OG oglejená půda
SG stagnoglej OGb oglejená půda zbažinělá
GL glej GL glejová půda
SK solončak SK solončak
SC solonec SC solonec
OR organozem RS rašeliništní půda
KU kultizem AN antropogenni půda (půdy hluboko přeorané –⁠ rigolované, vinice, chmelnice apod.)
AN antropozem AN antropogenní půdy (navážky, humusové zeminy na výsypkách)

Detailní transformace klasifikačních systémů není zcela jednoduchá, protože pro překlasifikování údajů KPP do TKSP je zapotřebí mít k dispozici v některých případech mnoho údajů (např. výsledky laboratorních analýz).

Podrobnější informace k oběma klasifikačním systémům jsou v publikacích: Němeček, J. a kol. Průzkum zemědělských pud ČSSR (Souborná metodika, 1. díl), MZaV CSSR, 1967. Němeček J. a kol. Taxonomický klasifikační systém půd ČR, ČZU Praha a VÚMOP Praha, 2001.