Komplexní průzkum půd: Porovnání verzí

Z KPP - wiki
Přejít na: navigace, hledání
(Stránka vyprázdněna)
(Značka: Vyprázdnění)
Řádek 1: Řádek 1:
Na podkladě vládního usnesení č. 11 z roku 1961 o provedení Komplexního průzkumu půd vydalo Ministerstvo zemědělství, lesního a vodního hospodářství vyhlášku č. 47/1961,
 
která určuje účel a pojem tohoto průzkumu. Vypracování celého projektu bylo rozplánováno na 10 let.
 
V průběhu akce bylo otevřeno přes 700 000 kopaných sond a bylo provedeno více než 2 miliony rozborů odebraných půdních vzorků.
 
Pro potřeby praxe byly vypracovány v rámci průzkumu následující materiály:
 
  
* průvodní zprávy
 
* základní půdní mapy a sondy
 
* kartogramy zrnitosti, skeletovitosti a zamokření
 
* kartogramy návrhů opatření ke zvýšení půdní úrodnosti
 
 
 
 
Veškeré mapové materiály byly zpracovány pro zemědělské podniky v měřítku 1:5000 nebo 1:10000.
 
Zmíněné materiály doplňuje okresní průvodní zpráva, do níž byly zařazeny i další doplňkové mapy a kartogramy okresů v měřítku l : 50 000.
 
 
* [[O komplexním průzkumu půd]]
 
* [[Geneticko agronomická klasifikace (KPP)]]
 
* [[Názvoslovný přehled půdních typů]]
 
 
{|
 
| width="50%" valign="top" |
 
{| class="wikitable sortable"
 
|-
 
! Označení !! Varieta
 
|-
 
|[[ ČM ]]|| černozem typická
 
|-
 
|[[ ČMi ]]|| černozem illimerizovaná
 
|-
 
|[[ ČMl ]]|| černozem lužní
 
|-
 
|[[ ČMk ]]|| černozem karbonátová
 
|-
 
|[[ ČMd ]]|| černozem degradovaná
 
|-
 
|[[ ČMkl ]]|| černozem karbonátová lužní
 
|-
 
|[[ HM ]]|| hnědozem typická
 
|-
 
|[[ HMi ]]|| hnědozem illimerizovaná
 
|-
 
|[[ HMg ]]|| hnědozem oglejená
 
|-
 
|[[ HMig ]]|| hnědozem illimerizovaná oglejená
 
|-
 
|[[ HMč ]]|| hnědozem černozemní
 
|-
 
|[[ HM(g) ]]|| hnědozem slabě oglejená
 
|-
 
|[[ HMi(g) ]]|| hnědozem illimerizovaná slabě oglejená
 
|-
 
|[[ IP ]]|| illimerizovaná půda typická
 
|-
 
|[[ IPg ]]|| illimerizovaná půda oglejená
 
|-
 
|[[ IP(g) ]]|| illimerizovaná půda typická slabě oglejená
 
|-
 
|[[ OG ]]|| oglejená půda typická
 
|-
 
|[[ OGb ]]|| oglejená půda zbažinělá
 
|-
 
|[[ RA ]]|| rendzina typická
 
|-
 
|[[ RAh ]]|| rendzina hnědá
 
|-
 
|[[ RAl ]]|| rendzina lužní
 
|-
 
|[[ RAg ]]|| rendzina oglejená
 
|-
 
|[[ RAG ]]|| rendzina glejová
 
|-
 
|[[ RAhg ]]|| rendzina hnědá oglejená
 
|-
 
|[[ RAt ]]|| rendzina tmavá
 
|-
 
|[[ RA(g) ]]|| rendzina slabě oglejená
 
|-
 
|[[ RAh(g) ]]|| rendzina hnědá slabě oglejená
 
|-
 
|[[ RA(G) ]]|| rendzina slabě glejová
 
|-
 
|[[ RAh(G) ]]|| rendzina hnědá slabě glejová
 
|-
 
|[[ HP ]]|| hnědá půda typická (nasycená)
 
|-
 
|[[ HPa ]]|| hnědá půda kyselá (nenasycená)
 
|-
 
|[[ HPi ]]|| hnědá půda illimerizovaná
 
|-
 
|[[ HPp ]]|| hnědá půda podzolovaná
 
|-
 
|[[ HPg ]]|| hnědá půda oglejená
 
|-
 
|[[ HPG ]]|| hnědá půda glejová
 
|-
 
|[[ HPan ]]|| hnědá půda antropogenní
 
|-
 
|[[ HPag ]]|| hnědá půda kyselá oglejená
 
|-
 
|[[ HPaG ]]|| hnědá půda kyselá glejová
 
|-
 
|[[ HPig ]]|| hnědá půda illimerizovaná oglejená
 
|-
 
|[[ HPt ]]|| hnědá půda tmavá eutrofní
 
|-
 
|[[ HP(g) ]]|| hnědá půda typická slabě oglejená
 
|-
 
|[[ HPa(g) ]]|| hnědá půda kyselá slabě oglejená
 
|-
 
|[[ HP(G) ]]|| hnědá půda typická slabě glejová
 
|-
 
|[[ HPa(G) ]]|| hnědá půda kyselá slabě glejová
 
|-
 
|[[ HPi(g) ]]|| hnědá půda illimerizovaná slabě oglejená
 
|-
 
|[[ HPp(g) ]]|| hnědá půda podzolovaná slabě oglejená
 
|-
 
|[[ HPp(G) ]]|| hnědá půda podzolovaná slabě glejová
 
|-
 
|[[ HPtg ]]|| hnědá půda tmavá eutrofní oglejená
 
|-
 
|[[ HPt(g) ]]|| hnědá půda tmavá eutrofní slabě oglejená
 
|-
 
|[[ PZ ]]|| podzolová půda typická
 
|-
 
|[[ PZg ]]|| podzolová půda oglejená
 
|-
 
|[[ PZ(g) ]]|| podzolová půda slabě oglejená
 
|-
 
|[[ DA ]]|| drnová půda typická
 
|-
 
|[[ DAč ]]|| drnová půda černozemní
 
|-
 
|[[ DAan ]]|| drnová půda antropogenní
 
|-
 
|[[ DAg ]]|| drnová půda oglejená
 
|-
 
|[[ DAG ]]|| drnová půda glejová
 
|-
 
|[[ DA(g) ]]|| drnová půda slabě oglejená
 
|-
 
|[[ DA(G) ]]|| drnová půda slabě glejová
 
|-
 
|[[ NV ]]|| nevyvinutá půda typická
 
|-
 
|[[ NP ]]|| nivní půda typická
 
|-
 
|[[ NPk ]]|| nivní půda karbonátová
 
|-
 
|[[ NPg ]]|| nivní půda oglejená
 
|-
 
|[[ NPG ]]|| nivní půda glejová
 
|-
 
|[[ NPi ]]|| nivní půda illimerizovaná
 
|-
 
|[[ NPan ]]|| nivní půda antropogenní
 
|-
 
|[[ LP ]]|| lužní půda typická
 
|-
 
|[[ LPG ]]|| lužní půda glejová
 
|-
 
|[[ LPrš ]]|| lužní půda rašeliništní
 
|-
 
|[[ LPsk ]]|| lužní půda solončkovaná
 
|-
 
|[[ LPk ]]|| lužní půda karbonátová
 
|-
 
|[[ LPr ]]|| lužní půda zrašelinělá
 
|-
 
|[[ LP(sk) ]]|| lužní půda slabě solončakovaná
 
|-
 
|[[ GL ]]|| glejová půda typická
 
|-
 
|[[ GLrš ]]|| glejová půda rašeliništní
 
|-
 
|[[ GLr ]]|| glejová půda zrašelinělá
 
|-
 
|[[ RŠ ]]|| rašeliništní půda typická
 
|-
 
|[[ RŠG ]]|| rašeliništní půda glejová
 
|-
 
|[[ Ršpřech ]]|| rašeliništní půda přechodová
 
|-
 
|[[ SK ]]|| solončak typický
 
|-
 
|[[ ! ]]|| ke kontrole
 
|-
 
|[[ DAt ]]|| drnová půda typická hlubokohumózní
 
|-
 
|[[ LPGk ]]|| lužní půda glejová karbonátová
 
|-
 
|[[ LPk(sk) ]]|| lužní půda karbonátová hluboko solončakovaná
 
|-
 
|[[ NPGk ]]|| nivní půda glejová karbonátová
 
|-
 
|[[ NPk(sk) ]]|| nivní půda karbonátová hluboko solončakovaná
 
|-
 
|[[ ČMl(sk) ]]|| černozem lužní hluboko solončakovaná
 
|-
 
|[[ ČM(sk) ]]|| černozem typická hluboko solončakovaná
 
|-
 
|[[ ČMlk(sk) ]]|| černozem lužní karbonátová hluboko solončakovaná
 
|-
 
|[[ LPč ]]|| lužní půda černozemní
 
|-
 
|[[ DG ]]|| drnoglejová půda
 
|-
 
|[[ LPh ]]|| lužní půda hnědá
 
|-
 
|[[ ČMlk ]]|| černozem lužní karbonátová
 
|-
 
|[[ DA(h) ]]|| drnová půda hnědá
 
|-
 
|[[ ČMh ]]|| černozem hnědá
 
|-
 
|[[ DAl ]]|| drnová půda lužní
 
|-
 
|[[ HM(i) ]]|| hnědozem slabě illimerizovaná
 
|-
 
|[[ NPh ]]|| nivní půda hnědá
 
|-
 
|[[ Dač(g) ]]|| drnová půda černozemní slabě oglejená
 
|-
 
|[[ DGrš ]]|| drnoglejová půda rašeliništní
 
|-
 
|[[ DGr ]]|| drnoglejová půda zrašelinělá
 
|-
 
|[[ HMč(g) ]]|| hnědozem černozemní slabě oglejená
 
|-
 
|[[ BA ]]|| bažinná půda
 
|-
 
|[[ DGtr ]]|| drnoglejová půda tmavá rašeliništní
 
|-
 
|[[ DAi ]]|| drnová půda illimerizovaná
 
|-
 
|[[ RAč ]]|| rendzina černozemní
 
|-
 
|[[ HM(i)(g) ]]|| hnědozem slabě illimerizovaná slabě oglejená
 
|-
 
|[[ NP(g) ]]|| nivní půda slabě oglejená
 
|-
 
|[[ HP(i) ]]|| hnědá půda slabě illimerizovaná
 
|-
 
|[[ RAt(g) ]]|| rendzina tmavá slabě oglejená
 
|-
 
|[[ AN ]]|| antropogenní půda typická
 
|-
 
|[[ NP(G) ]]|| nivní půda slabě glejová
 
|-
 
|[[ BAr ]]|| bažinná půda rašeliništní
 
|-
 
|[[ HP(i)(g) ]]|| hnědá půda slabě illimerizovaná slabě oglejená
 
|-
 
|[[ HMG ]]|| hnědozem glejová
 
|-
 
|[[ LPkG ]]|| lužní půda karbonátová glejová
 
|-
 
|[[ LP(G) ]]|| lužní půda slabě glejová
 
|-
 
|[[ HM(i)g ]]|| hnědozem slabě illimerizovaná oglejená
 
|-
 
|[[ RAtg ]]|| rendzina tmavá oglejená
 
|-
 
|[[ HPpG ]]|| hnědá půda podzolovaná glejová
 
|-
 
|[[ HM(G) ]]|| hnědozem slabě glejová
 
|-
 
|[[ HMči(g) ]]|| hnědozem černozemní illimerizovaná slabě oglejená
 
|-
 
|[[ ČMk(sk) ]]|| černozemí karbonátová hluboko solončakovaná
 
|-
 
|[[ IP(G) ]]|| illimerizovaná půda slabě glejová
 
|-
 
|[[ HPpg ]]||    hnědá půda podzolovaná oglejená
 
|-
 
|[[ LPhG ]]|| lužní půda hnědá glejová
 
|-
 
|[[ HPGk ]]|| hnědá půda glejová karbonátová 
 
|-
 
|[[ BAsk ]]|| bažinná půda solončkovaná
 
|-
 
|[[ ČMl(g) ]]|| černozem lužní slabě oglejená
 
|-
 
|[[ HMiG ]]|| hnědozem illimerizovaná glejová
 
|-
 
|[[ ČMi(g) ]]|| černozem illimerizovaná slabě oglejená
 
|-
 
|[[ HMi(G) ]]|| hnědozem illimerizovaná slabě glejová
 
|-
 
|[[ NPk(G) ]]|| nivní půda karbonátová slabě glejová
 
|-
 
|[[ HPiG ]]|| hnědá půda illimerizovaná glejová
 
|-
 
|[[ HPi(G) ]]|| hnědá půda illimerizovaná slabě glejová
 
|-
 
|[[ DP ]]|| drnopodzol
 
|-
 
|[[ DPg ]]|| drnopodzol oglejený
 
|-
 
|[[ DP(g) ]]|| drnopodzol slabě oglejený
 
|-
 
|[[ DPi ]]|| drnopodzol illimerizovaný
 
|-
 
|[[ ČMlG ]]|| černozem lužní glejová
 
|-
 
|[[ ČMsk ]]|| černozem solončkovaná
 
|-
 
|[[ OGrš ]]|| oglejená půda rašeliništní
 
|-
 
|[[ IPG ]]|| illimerizovaná půda glejová
 
|-
 
|[[ ČMi(G) ]]|| černozem illimerizovaná slabě glejová
 
|-
 
|[[ HMči ]]|| hnědozem černozemní illimerizovaná
 
|-
 
|[[ DGb ]]|| drnoglejová půda zbažinělá
 
|-
 
|[[ ANg ]]|| antropogenní půda oglejená
 
|-
 
|[[ DAk ]]|| drnová půda karbonátová
 
|-
 
|[[ HPai(g) ]]|| hnědá půda kyselá illimerizovaná slabě oglejená
 
|-
 
|[[ HPai ]]|| hnědá půda kyselá illimerizovaná
 
|-
 
|[[ RAhG ]]|| rendzina hnědá glejová
 
|-
 
|[[ RAt(G) ]]|| rendzina tmavá slabě glejová
 
|-
 
|[[ NPG(sk) ]]|| nivní půda glejová hluboko solončakovaná
 
|-
 
|[[ LPG(sk) ]]|| lužní půda glejová hluboko solončakovaná
 
|-
 
|[[ NPGsk ]]|| nivní půda glejová solončakovaná
 
|-
 
|[[ ČMlsk ]]|| černozem lužní solončakovaná
 
|-
 
|[[ HPtan ]]|| hnědá půda tmavá antropogenní
 
|-
 
|[[ LPan ]]|| lužní půda antropogenní
 
|-
 
|[[ NP(sk) ]]|| nivní půda hluboko solončakovaná
 
|-
 
|[[ OGan ]]|| oglejená půda antropogenní
 
|-
 
|[[ LPb ]]|| lužní půda zbažinělá
 
|-
 
|[[ LPg ]]|| lužní půda oglejená
 
|-
 
|[[ DAhg ]]|| drnová půda hnědá oglejená
 
|-
 
|[[ 0 ]]|| chybí údaj
 
|-
 
|[[ ČMld ]]|| černozem lužní degradovaná
 
|-
 
|[[ LPčk ]]|| lužní půda černozemní  karbonátová
 
|-
 
|[[ LPršk ]]|| lužní půda rašeliništní karbonátová
 
|-
 
|[[ GLr(sk) ]]|| glejová půda zrašelinělá solončakovaná
 
|-
 
|[[ ČMsmonice ]]|| černozem smonice
 
|}
 
 
| width="50%" valign="top" |
 
 
{| class="wikitable sortable"
 
|-
 
! Označení !! Substrát
 
|-
 
|[[ 1 ]]|| silně vápnité horniny-bez určení
 
|-
 
|[[ 01a ]]|| silně vápnité horniny-vápence a dolomitické vápence
 
|-
 
|[[ 01b ]]|| silně vápnité horniny-dolomity
 
|-
 
|[[ 2 ]]|| travertiny
 
|-
 
|[[ 3 ]]|| sladkovodní křídy
 
|-
 
|[[ 4 ]]|| silně vápnité slatiny a kvartérní limnické usazeniny
 
|-
 
|[[ 5 ]]|| slatiny a rašeliny
 
|-
 
|[[ 05a ]]|| slatiny
 
|-
 
|[[ 05b ]]|| rašeliny
 
|-
 
|[[ 6 ]]|| bázické vyvřeliny s vyšším obsahem dvojmocných bází-čedič, basanit, diabas, některé tefroty, melafyry a spility
 
|-
 
|[[ 7 ]]|| bázické vyvřeliny s nižším obsahem dvojmocných bází-znělocové tefrity
 
|-
 
|[[ 8 ]]|| tufy a tufity s vyšším obsahem dvojmocných bází
 
|-
 
|[[ 9 ]]|| tufy a tufity bázických vyvřelin s nižším obsahem dvojmocných bází
 
|-
 
|[[ 10 ]]|| amfibolity a příbuzné horniny, bázické vložky v krystaliniku
 
|-
 
|[[ 11 ]]|| bázická intruziva - gabbro, gabbrodiorit
 
|-
 
|[[ 12 ]]|| slaběji bázické horniny a nerozlišitelné střídání hornin
 
|-
 
|[[ 13 ]]|| hadce, peroditity, pikrity
 
|-
 
|[[ 14 ]]|| křídové opuky a tvrdé slínovce v Českém masivu
 
|-
 
|[[ 15 ]]|| křídové vápnité pískovce v Českém masivu
 
|-
 
|[[ 16 ]]|| křídové slíny v Českém masivu
 
|-
 
|[[ 17 ]]|| mesozoické slíny a slínité horniny Karpat
 
|-
 
|[[ 18 ]]|| jílovité sedimenty mořského neogénu-bez určení
 
|-
 
|[[ 18a ]]|| jílovité sedimenty mořského neogénu-vápnité
 
|-
 
|[[ 18b ]]|| jílovité sedimenty mořského neogénu-nevápnité
 
|-
 
|[[ 18l ]]|| jílovité sedimenty mořského neogénu-nevápnité, lehké
 
|-
 
|[[ 18t ]]|| jílovité sedimenty mořského neogénu nevápnité, těžké
 
|-
 
|[[ 19 ]]|| písčité sedimenty mořského neogénu-bez určení
 
|-
 
|[[ 19a ]]|| písčité sedimenty mořského neogénu-vápnité
 
|-
 
|[[ 19b ]]||    písčité sedimenty mořského neogénu-nevápnité
 
|-
 
|[[ 20 ]]|| slepence karpatského paleogénu-bez určení
 
|-
 
|[[ 20a ]]|| slepence karpatského paleogénu-vápnité
 
|-
 
|[[ 20b ]]|| slepence karpatského paleogénu-nevápnité
 
|-
 
|[[ 21 ]]|| slínité horniny karpatského flyše
 
|-
 
|[[ 22 ]]|| silně vápnité pískovce karpatského flyše
 
|-
 
|[[ 23 ]]|| vápnité slepence permokarbonu
 
|-
 
|[[ 24 ]]|| spraše-středně těžké
 
|-
 
|[[ 24l ]]|| spraše-lehké
 
|-
 
|[[ 24t ]]|| spraše-těžké
 
|-
 
|[[ 25 ]]|| spraše a soliflukční sedimenty s vysokým podílem slínového detritu
 
|-
 
|[[ 26 ]]|| vápnité naváté písky
 
|-
 
|[[ 27 ]]|| terasy z převážně karbonátového materiálu
 
|-
 
|[[ 28 ]]|| terasy z převážně bázického materiálu
 
|-
 
|[[ 29 ]]|| vápnité nivní uloženiny--bez určení
 
|-
 
|[[ 29l ]]|| vápnité nivní uloženiny-lehké
 
|-
 
|[[ 29t ]]|| vápnité nivní uloženiny-těžké
 
|-
 
|[[ 30 ]]|| andesity a příbuzné horniny
 
|-
 
|[[ 31 ]]|| rhyolity a dacity
 
|-
 
|[[ 32 ]]|| andesitové tufy a tufity
 
|-
 
|[[ 33 ]]|| rhyolitové tufy a tufity
 
|-
 
|[[ 34 ]]|| kyselé porfyry, porfyrity a keratofyry
 
|-
 
|[[ 35 ]]|| neutrální porfyry, porfyrity a keratofyry
 
|-
 
|[[ 36 ]]|| znělce a trachyty
 
|-
 
|[[ 37 ]]|| kyselé horniny ze skupiny žul
 
|-
 
|[[ 38 ]]|| neutrální horniny skupiny žul
 
|-
 
|[[ 39 ]]|| orthoruly
 
|-
 
|[[ 40 ]]|| granulity
 
|-
 
|[[ 41 ]]|| pararuly
 
|-
 
|[[ 42 ]]|| svory a fylity
 
|-
 
|[[ 43 ]]|| algonkické břidlice a droby
 
|-
 
|[[ 44 ]]|| břidličná souvrství staršího paleozoika a kulmu-bez určení
 
|-
 
|[[ 44a ]]|| břidličná souvrství staršího paleozoika a kulmu-měkké břidlice
 
|-
 
|[[ 44b ]]|| břidličná souvrství staršího paleozoika a kulmu-břidlice ve vyšším stupni zpevnění
 
|-
 
|[[ 45 ]]|| převážně dorbová a pískovcová souvrství staršího paleozoika a kulmu
 
|-
 
|[[ 46 ]]|| mesozoické břidlice v Karpatech
 
|-
 
|[[ 47 ]]|| permokarbon Českého masivu-z-bez určení
 
|-
 
|[[ 47l ]]|| permokarbon Českého masivu-zrnitostně lehký (pískovce, slepence,arkosy)
 
|-
 
|[[ 47t ]]|| permokarbon Českého masivu-zrnitostně těžší (siltovce, břidlice, lupky)
 
|-
 
|[[ 48 ]]|| permokarbon Českého masivu-bez určení
 
|-
 
|[[ 48l ]]|| permokarbon Českého masivu-slabě vápnitý nebo s vápnitými polohami zrnitostně lehký
 
|-
 
|[[ 48t ]]|| permokarbon Českého masivu-slabě vápnitý nebo s vápnitými polohami zrnitostně těžší
 
|-
 
|[[ 49 ]]|| převážně písčité horniny a zeminy limnického terciéru
 
|-
 
|[[ 50 ]]|| neogenní terasové štěrkopísky-bez určení
 
|-
 
|[[ 50l ]]|| neogenní terasové štěrkopísky-nezahliněné
 
|-
 
|[[ 50t ]]|| neogenní terasové štěrkopísky-silně zahliněné nebo s jílovitými vložkami
 
|-
 
|[[ 51 ]]|| jílovité horniny a zeminy limnického terciéru
 
|-
 
|[[ 52 ]]|| limnický terciér vápnitý nebo s vápnitými polohami
 
|-
 
|[[ 53 ]]|| karpatský flyš v typickém vývoji střídání pískovců a břidlic, většinou slabě vápnitých
 
|-
 
|[[ 54 ]]|| karpatský flyš v typickém vývoji výrazně vápnitý
 
|-
 
|[[ 55 ]]|| flyšové pískovce slabě vápnité až nevápnité
 
|-
 
|[[ 56 ]]|| jílovité horniny a zeminy flyše
 
|-
 
|[[ 57 ]]|| sprašové hlíny-bez určení
 
|-
 
|[[ 57l ]]|| sprašové hlíny-lehké
 
|-
 
|[[ 57t ]]|| sprašové hlíny-těžké
 
|-
 
|[[ 58 ]]|| eolické a soliflukční hlíny s převahou sprašového materiálu
 
|-
 
|[[ 59 ]]|| terasy z převážně z kyselého materiálu-bez určení
 
|-
 
|[[ 59a ]]|| terasy z převážně z kyselého materiálu-zahliněné
 
|-
 
|[[ 59b ]]|| terasy z převážně z kyselého materiálu-nezahliněné
 
|-
 
|[[ 60 ]]|| glaciofluviální štěrky-bez určení
 
|-
 
|[[ 60a ]]|| glaciofluviální štěrky-písky
 
|-
 
|[[ 60b ]]|| glaciofluviální štěrky-štěrkopísky
 
|-
 
|[[ 61 ]]|| morény
 
|-
 
|[[ 62 ]]|| nevápnité nivní uloženiny-bez určení
 
|-
 
|[[ 62l ]]|| nevápnité nivní uloženiny-lehké
 
|-
 
|[[ 62t ]]|| nevápnité nivní uloženiny-těžké
 
|-
 
|[[ 63 ]]|| svahoviny, těžké hlíny až hlinité písky s drobnějším skeletem-bez určení
 
|-
 
|[[ 63a ]]|| svahoviny, těžké hlíny až hlinité písky s drobnějším skeletem-z karbonátového materiálu
 
|-
 
|[[ 63b ]]|| svahoviny, těžké hlíny až hlinité písky s drobnějším skeletem-z bázického materiálu
 
|-
 
|[[ 63c ]]|| svahoviny, těžké hlíny až hlinité písky s drobnějším skeletem-z kyselého materiálu
 
|-
 
|[[ 63f ]]|| svahoviny, těžké hlíny až hlinité písky s drobnějším skeletem-z reliktních předkvartérních zvětralin
 
|-
 
|[[ 64 ]]|| svahoviny s bloky-bez určení
 
|-
 
|[[ 64a ]]|| svahoviny s bloky-hlíny až hlinité písky s balvany pevných hornin, které většinou vystupují na povrch terénu z karbonátového materiálu
 
|-
 
|[[ 64b ]]|| svahoviny s bloky-hlíny až hlinité písky s balvany pevných hornin, které většinou vystupují na povrch terénu z bázického materiálu
 
|-
 
|[[ 64c ]]|| svahoviny s bloky-hlíny až hlinité písky s balvany pevných hornin, které většinou vystupují na povrch terénu ze středně až slabě výživného materiálu
 
|-
 
|[[ 64d ]]|| svahoviny s bloky-hlíny až hlinité písky s balvany pevných hornin, které většinou vystupují na povrch terénu z nevýživného materiálu
 
|-
 
|[[ 65 ]]|| volná kamenná moře a sutě-bez určení
 
|-
 
|[[ 65a ]]|| volná kamenná moře a sutě z karbonátového materiálu
 
|-
 
|[[ 65b ]]|| volná kamenná moře a sutě z bázického materiálu
 
|-
 
|[[ 65c ]]|| volná kamenná moře a sutě ze středně až slabě výživného materiálu
 
|-
 
|[[ 65d ]]|| volná kamenná moře a sutě z nevýživného materiálu
 
|-
 
|[[ 66 ]]|| svahoviny s výraznější příměsí štěrku-bez určení
 
|-
 
|[[ 66a ]]|| svahoviny s výraznější příměsí štěrku - kamení (soliflukční kužele), skelet různého petrografického složení z karbonátového materiálu
 
|-
 
|[[ 66b ]]|| svahoviny s výraznější příměsí štěrku - kamení (soliflukční kužele), skelet různého petrografického složení z bázického materiálu
 
|-
 
|[[ 66c ]]|| svahoviny s výraznější příměsí štěrku - kamení (soliflukční kužele), skelet různého petrografického složení ze středně až slabě výživného materiálu
 
|-
 
|[[ 66d ]]|| svahoviny s výraznější příměsí štěrku - kamení (soliflukční kužele), skelet různého petrografického složení z nevýživného materiálu
 
|-
 
|[[ 67 ]]|| buližníky
 
|-
 
|[[ 68 ]]|| křemence
 
|-
 
|[[ 69 ]]|| pevné kamenitě větrající křemité pískovce
 
|-
 
|[[ 70 ]]|| křemité slepence
 
|-
 
|[[ 71 ]]|| křemité a kaolinické kvádrové pískovce
 
|-
 
|[[ 72 ]]|| čisté naváté písky
 
|-
 
|[[ ! ]]|| ke kontrole
 
|-
 
|[[ 53t ]]|| karpatský flyš v typickém vývoji střídání pískovců a břidlic, většinou slabě vápnitých (lehčí profil k 55)
 
|-
 
|[[ 73 ]]|| ---
 
|-
 
|[[ 16a ]]|| křídové slíny v Českém masivu - karbonátové
 
|-
 
|[[ 16b ]]|| křídové slíny v Českém masivu - bazické
 
|-
 
|[[ 47s ]]|| permokarbon Českého masivu  - zrnitostně středně těžký
 
|-
 
|[[ 47l/s ]]|| permokarbon Českého masivu – slepence a siltovce
 
|-
 
|[[ 47s/t ]]|| permokarbon Českého masivu – zrnitostně středně těžký/těžký
 
|-
 
|[[ 62a ]]|| koluviální hlíny
 
|-
 
|[[ 47a ]]|| permokarbon Českého masivu-zrnitostně lehký (pískovce, slepence,arkosy) ]]
 
|-
 
|[[ 47b ]]|| permokarbon Českého masivu-zrnitostně těžší (siltovce, břidlice, lupky)
 
|-
 
|[[ 48a ]]|| permokarbon Českého masivu-slabě vápnitý nebo s vápnitými polohami zrnitostně lehký
 
|-
 
|[[ 48b ]]|| permokarbon Českého masivu-slabě vápnitý nebo s vápnitými polohami zrnitostně těžší
 
|-
 
|[[ 50b ]]|| neogenní terasové štěrkopísky
 
|-
 
|[[ 14a ]]|| křídové opuky a tvrdé slínovce v Českém masivu
 
|-
 
|[[ 15a ]]|| křídové vápnité pískovce v Českém masivu - odvápněné
 
|-
 
|[[ 52a ]]|| limnický terciér vápnitý nebo s vápnitými polohami
 
|-
 
|[[ 51a ]]|| jílovité horniny a zeminy limnického terciéru
 
|-
 
|[[ 19c ]]|| písčité sedimenty mořského neogénu-nevápnité se skeletem
 
|-
 
|[[ 51a ]]|| porcelanit
 
|}
 
|}
 

Verze z 21. 10. 2020, 14:45