Hnědozem

Z KPP - wiki
Verze z 4. 11. 2020, 15:05, kterou vytvořil Anna.juricova (diskuse | příspěvky) (Založena nová stránka s textem „Hnědozemě jsou rozšířeny v nížinách, většinou v rovinatějších prvcích reliéfu pahorkatin, v nadmořských výškách 150—450 m n. m. Vysky…“)
(rozdíl) ← Starší verze | zobrazit aktuální verzi (rozdíl) | Novější verze → (rozdíl)
Přejít na: navigace, hledání

Hnědozemě jsou rozšířeny v nížinách, většinou v rovinatějších prvcích reliéfu pahorkatin, v nadmořských výškách 150—450 m n. m. Vyskytují se na okraji černozemní oblasti a v sušších a teplejších částech pahorkatin. Areál jejich rozšíření spadá do klimatické oblasti teplé — okrsku mírně vlhkého, až do oblasti mírně teplé — okrsku mírně suchého, s klimatickými ukazateli v českých krajích: průměrná roční teplota 7,5—8,5 °C, průměrná červencová teplota 17 až 19 °C, průměrná lednová teplota do —3 °C, roční úhrn srážek 450 až 650 mm. Jsou vázány především na spraše, sprašovité pokryvy a některé svahoviny. Původními porosty byly teplomilnější doubravy a dubohabrové lesy. Patří mezi nejvýrazněji zkulturněné půdy republiky.