Digitalizované výstupy KPP: Porovnání verzí

Z KPP - wiki
Přejít na: navigace, hledání
(Založena nová stránka s textem „===Základní a výběrové sondy=== Vrstva obsahuje prostorové umístění výběrových a základních sond Komplexního průzkumu půd. Vrstva obsahuje…“)
 
Řádek 1: Řádek 1:
 
===Základní a výběrové sondy===
 
===Základní a výběrové sondy===
Vrstva obsahuje prostorové umístění výběrových a základních sond Komplexního průzkumu půd. Vrstva obsahuje celkem 388 725 dohledaných pozic sond, z toho 36 919 sond výběrových a 351 806 sond základních. Každá sonda je zařazena do hospodářského obvodu a je označena jedinečným identifikátorem (Název sondy). Každá sonda obsahuje základní informace o: půdní klasifikaci, půdotvorném substrátu, hloubce půdy, zrnitostní kategorii a obsahu skeletu v ornici a podorničí, obsahu uhličitanů, erozní formě, provedených melioracích a hloubce hladiny podzemní vody. Dále je zde uvedeno, v jakém roce byla sonda kopána a rostlinný kryt v době průzkumu. Pro každou sondu je zobrazen náčrt půdního profilu, který v základním zobrazení obsahuje mocnost, barvu a signaturu horizontů. Popis jednotlivých horizontů obsahuje údaje o signatuře horizontu, jeho mocnosti, barvě, struktuře, zrnitostní kategorii, obsahu skeletu a přítomných novotvarech.<br>
+
Vrstva obsahuje prostorové umístění výběrových a základních sond Komplexního průzkumu půd. Vrstva obsahuje celkem 388 725 dohledaných pozic sond, z toho 36 919 sond výběrových a 351 806 sond základních. Každá sonda je zařazena do hospodářského obvodu a je označena jedinečným identifikátorem (Název sondy). Každá sonda obsahuje základní informace o: půdní klasifikaci, půdotvorném substrátu, hloubce půdy, zrnitostní kategorii a obsahu skeletu v ornici a podorničí, obsahu uhličitanů, erozní formě, provedených melioracích a hloubce hladiny podzemní vody.  
 +
[[Soubor:Sondy nahled.png|náhled|Náhled vrstvy sond v aplikaci KPP (zelený bod = základní, modrý bod = sdružená základní a výběrová).]]
 +
Dále je zde uvedeno, v jakém roce byla sonda kopána a rostlinný kryt v době průzkumu. Pro každou sondu je zobrazen náčrt půdního profilu, který v základním zobrazení obsahuje mocnost, barvu a signaturu horizontů. Popis jednotlivých horizontů obsahuje údaje o signatuře horizontu, jeho mocnosti, barvě, struktuře, zrnitostní kategorii, obsahu skeletu a přítomných novotvarech.<br>
 
Rozbory výběrových sond obsahují informace o zrnitostním složení (%), koncentraci organického uhlíku a humusu (%), obsahu uhličitanů (% obsah CaCO<sub>3</sub>), hodnotu pH, sorpční kapacitu (mval/100 g) a množství přístupných živin (mg/100 g).<br>
 
Rozbory výběrových sond obsahují informace o zrnitostním složení (%), koncentraci organického uhlíku a humusu (%), obsahu uhličitanů (% obsah CaCO<sub>3</sub>), hodnotu pH, sorpční kapacitu (mval/100 g) a množství přístupných živin (mg/100 g).<br>
 
Rozbory základních sond obsahují informace o pH a obsahu zrnitostní frakce < 0,01 mm.<br>
 
Rozbory základních sond obsahují informace o pH a obsahu zrnitostní frakce < 0,01 mm.<br>
[[Soubor:Sondy nahled.png|náhled|Náhled vrstvy sond v aplikaci KPP (zelený bod = základní, modrý bod = sdružená základní a výběrová).]]
 
<br>
 
<br>
 
<br>
 
 
<br>
 
<br>
 
===Půdní typ===
 
===Půdní typ===

Verze z 3. 3. 2021, 11:10

Základní a výběrové sondy

Vrstva obsahuje prostorové umístění výběrových a základních sond Komplexního průzkumu půd. Vrstva obsahuje celkem 388 725 dohledaných pozic sond, z toho 36 919 sond výběrových a 351 806 sond základních. Každá sonda je zařazena do hospodářského obvodu a je označena jedinečným identifikátorem (Název sondy). Každá sonda obsahuje základní informace o: půdní klasifikaci, půdotvorném substrátu, hloubce půdy, zrnitostní kategorii a obsahu skeletu v ornici a podorničí, obsahu uhličitanů, erozní formě, provedených melioracích a hloubce hladiny podzemní vody.

Náhled vrstvy sond v aplikaci KPP (zelený bod = základní, modrý bod = sdružená základní a výběrová).

Dále je zde uvedeno, v jakém roce byla sonda kopána a rostlinný kryt v době průzkumu. Pro každou sondu je zobrazen náčrt půdního profilu, který v základním zobrazení obsahuje mocnost, barvu a signaturu horizontů. Popis jednotlivých horizontů obsahuje údaje o signatuře horizontu, jeho mocnosti, barvě, struktuře, zrnitostní kategorii, obsahu skeletu a přítomných novotvarech.
Rozbory výběrových sond obsahují informace o zrnitostním složení (%), koncentraci organického uhlíku a humusu (%), obsahu uhličitanů (% obsah CaCO3), hodnotu pH, sorpční kapacitu (mval/100 g) a množství přístupných živin (mg/100 g).
Rozbory základních sond obsahují informace o pH a obsahu zrnitostní frakce < 0,01 mm.

Půdní typ