Antropogenní půda: Porovnání verzí

Z KPP - wiki
Přejít na: navigace, hledání
 
Řádek 4: Řádek 4:
 
Jsou to půdy různých vlastností podle charakteru substrátu a způsobu rekultivace (urovnání povrchu, navážka humózních zemin, zapravení organických hnojiv atd.).<br>
 
Jsou to půdy různých vlastností podle charakteru substrátu a způsobu rekultivace (urovnání povrchu, navážka humózních zemin, zapravení organických hnojiv atd.).<br>
 
Činností člověka (rigolování a terasováni) silně pozměněné půdy jsou řazeny jako subtypy příslušných půdních typů, ze kterých se vytvářejí, s charakteristikou stupně ovlivnění půdní úrodnosti (HPan, HMan apod.). Jako antropogenní půdy jsou označovány tehdy, jestliže plně ztratily diagnostické znaky některého typu půd.
 
Činností člověka (rigolování a terasováni) silně pozměněné půdy jsou řazeny jako subtypy příslušných půdních typů, ze kterých se vytvářejí, s charakteristikou stupně ovlivnění půdní úrodnosti (HPan, HMan apod.). Jako antropogenní půdy jsou označovány tehdy, jestliže plně ztratily diagnostické znaky některého typu půd.
 
[[Category: Půdní typy]]
 

Aktuální verze z 10. 3. 2021, 15:45

Antropogenní půda (AN) vzniká výraznou přeměnou půdních horizontů, které pozbyly plně vlastností původní půdního profilu. Nacházejí se zejména v místech rekultivací hald, výsypek či ploch po těžbě některých zemin.

Charakteristika půdních představitelů

Jsou to půdy různých vlastností podle charakteru substrátu a způsobu rekultivace (urovnání povrchu, navážka humózních zemin, zapravení organických hnojiv atd.).
Činností člověka (rigolování a terasováni) silně pozměněné půdy jsou řazeny jako subtypy příslušných půdních typů, ze kterých se vytvářejí, s charakteristikou stupně ovlivnění půdní úrodnosti (HPan, HMan apod.). Jako antropogenní půdy jsou označovány tehdy, jestliže plně ztratily diagnostické znaky některého typu půd.